II CHARYTATYWNE OSTATKI KARNAWAŁOWE W CARSKICH KOSZARACH

2 lutego 2013 roku Carskie Koszary zorganizowały drugą edycję Charytatywnych Ostatków Karnawałowych, z których dochód przeznaczono na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Współorganizatorami byli: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem”, Zamojska Telewizja Kablowa. Medialne wsparcie otrzymaliśmy od: Kroniki Tygodnia, Tygodnika Zamojskiego, Gazety Zamojskiej, portalu Zamość OnLine, Katolickiego Radia Zamość oraz Radia Lublin. Patronat Honorowy nad imprezą sprawował Prezydent Miasta Zamość Pan Marcin Zamoyski. Wspaniałą zabawę uświetnił zespół Violono. Celem spotkania było pozyskanie środków na pomoc w dotarciu niepełnosprawnym na rehabilitację, co z dużym sukcesem zostało osiągnięte dzięki wielkim sercom wszystkich przybyłych Gości-Darczyńców. Serdecznie Państwu dziękujemy! Już dzisiaj zapraszamy na kolejne, w 2014 roku, III Charytatywne Ostatki Karnawałowe w Carskich Koszarach!

RELACJA TELEWIZJI KABLOWEJ ZAMOŚĆ Z II CHARYTATYWNYCH OSTATKÓW KARNAWAŁOWYCH W CARSKICH KOSZARACH TUTAJ