Noworoczne spotkanie Unii Szefów Firm Zamojszczyzny

W dniu 20 stycznia 2012 r. w Hotelu Carskie Koszary odbyło się noworoczne spotkanie Unii Szefów Firm Zamojszczyzny.

Odczyt nt. „Etyka w ekonomii” wygłosił ks. prof. dr hab. Stanisław Nowosad – Prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Odznaczenia „Zasłużony dla województwa lubelskiego” wręczył Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Pan Tomasz Pękalski – dla prof. Bogdana Kościka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz dla Wiesława Karczewskiego – Prezesa Zakładu Mleczarskiego w Łaszczowie.

Życzenia noworoczne z błogosławieństwem do zebranych skierował Jego Ekscelencja Arcybiskup Częstochowski ks. dr Wacław Depo, następnie dzieląc się opłatkiem składano sobie wzajemnie życzenia oraz zaśpiewano kolędę przy świąteczno-noworocznej choince.

W uroczystej kolacji udział wzięli ponadto:

– Prezydent Miasta Zamość Pan Marcin Zamoyski

– Starosta Zamojski Pan Henryk Matej

– Dyrektor Departamentu Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Pan Bogdan Kawałko

Uczestnicy spotkania zakupili cegiełki na renowację Katedry Zamojskiej, a zebraną kwotę przekazano na ręce, również obecnego, Kanclerza Kurii ks. prał. dra Adama Firosza.

Przedsiębiorcy regionu zamojskiego uroczyście i sympatycznie rozpoczęli 2012 rok. A jaki realnie będzie dla tutejszych firm?

fot. M. Madej