Odrobina historii…

Hotel Carskie Koszary został zrealizowany w okresie VIII 2009 – VII 2010 w drodze rozbudowy i adaptacji budynku zabytkowych carskich koszar.

W latach 1907-1911 rząd carski wzniósł na Przedmieściu Lubelskim rozległe Koszary rozlokowane na dużym 45-hektarowym polu,składające się z 88 budynków z przeznaczeniem dla armii carskiej.

Przed wojną funkcjonował tu 9 Pułk Piechoty Legionów oraz Dowództwo 3 Dywizji Piechoty.

W 1944 r. w Zamościu powstał Garnizon Wojsk Lotniczych oraz Zjednoczona Szkoła Lotnicza WP przeniesiona później do Warszawy.

Od 1959 r. funkcjonowała tu Techniczna Szkoła Wojsk Lotniczych.

W 1996r. w zamojskich koszarach sformowano 3 Zamojską Brygadę Obrony Terytorialnej Kraju, która w 2008 roku została przeformowana na batalion OTK.

Obecnie ze znacznej części Koszar wojsko się „wycofało”. Pozostawione budynki w drodze przetargów są przeznaczane na uczelnie i szkoły oraz placówki turystyczno-hotelarskie.