IV CHARYTATYWNE OSTATKI KARNAWAŁOWE W CARSKICH KOSZARACH A.D.2015

Czwarte Charytatywne Ostatki Stowarzyszenia „Krok za krokiem” odbyły się jak co roku w CARSKICH KOSZARACH***. W trakcie zabawy udało się zebrać kwotę 4400 złotych, które zasilą konto Stowarzyszenia „Krok za krokiem”.

W Ostatkach udział wziął również Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk, który zachęcił mieszkańców Zamościa do wspierania podobnych przedsięwzięć.

Ostatki Karnawałowe są już cykliczną imprezą. CARSKIE KOSZARY*** są jedną z instytucji, które wspierają działalność Stowarzyszenia. Zebrane w ten sposób fundusze pomogą zorganizować letni wypoczynek w ośrodku wypoczynkowym prowadzonym przez Fundację Krok za krokiem w Bondyżu. Dzięki tego typu akcjom Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” umożliwi letni wypoczynek dzieci na specjalnym obozie, którego głównym celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym w usamodzielnianiu się.

fot. Teresa Madej Zamość onLine