Po raz 8 Carskie Koszary*** wsparły Stowarzyszenie

Charytatywne Ostatki Karnawałowe w Carskich Koszarach*** to coroczne przedsięwzięcie, które jest wspaniałą zabawą połączoną ze szczytnym celem – uczestnicy poprzez zakup kart wstępu na bal wspierają działania Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu. W tym roku dotyczą one adaptacji i rozbudowy budynku przekazanego w dzierżawę przez Prezydenta Miasta Zamościa przy ul. Kresowej 24 na rzecz organizacji „Rodzinnego Domu” ‒ Kompleksu Terapeutyczno-Opiekuńczego dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami.

Od początku Hotel Carskie Koszary*** w Zamościu wspiera działania Stowarzyszenia organizując ten wspaniały Bal.

Ucestnicy balu mogli zakupić prace wykonane przez osoby niepełnosprawne oraz inne dzieła sztuki przekazane przez artystów zamojskich, pieniądze ze sprzedaży wesprą działania Stowarzyszenia.

Sympatycy i przyjaciele Carskich Koszar*** oraz Stowarzyszenia bawili się na VIII Charytatywnych Ostatkach Karnawałowych. W Ostatkach uczestniczyło przeszło 100 osób, a o oprawę muzyczną zadbał zespół Pana Krzysztofa Stopy – Super Live Band.

Wieczór rozpoczął się od powitania gości przez Właściciela Hotelu Pana Lucjana Wójtowicza oraz przedstawicieli Stowarzyszenia Panią Małgorzatę Pogudz – Kusiak – Skarbnika Stowarzyszenia i Pana Stanisława Pilcha – kierownika WTZ „Krok za krokiem” w Zamościu.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Andrzej Wnuk Prezydent Miasta Zamość.