VI Charytatywne Ostatki wsparły osoby niepełnosprawne

18 stycznia 2017 roku, odbyły się „VI Charytatywne Ostatki Karnawałowe” na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu. Impreza wsparła kwotą 5700 zł budowę Dom Pomocy Społecznej dla osób z niepełnosprawnością.

Przedsięwzięcie odbyło się pod honorowym patronatem prezydenta Zamościa Andrzeja Wnuka z myślą o podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu. Ideą charytatywnego balu jest wsparcie działań Stowarzyszenia w adaptacji i rozbudowie nieruchomości przekazanej w dzierżawę przez Prezydenta Miasta Zamościa przy ul. Kresowej 24 na rzecz organizacji Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych osób z niepełnosprawnością.

W imieniu wychowanków i Zarządu Stowarzyszenia „Krok za krokiem”, pracowników oraz wolontariuszy wszystkich zgromadzonych powitała Maria Król, przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym. Zaproszenie na VI Charytatywne Ostatki Karnawałowe przyjął także Andrzej Wnuk, prezydent miasta Zamość i Sławomir Zawiślak, poseł na Sejm RP. Gości powitał także Lucjan Wójtowicz, właściciel Carskich Koszar, który przekazał na ręce pani skarbnik Stowarzyszenia cześć dochodu z balu, wpłacaną przez uczestników VI Charytatywnych Ostatków Karnawałowych. Wyraził zadowolenie, że po raz szósty jego restauracja mogła być współorganizatorem przedsięwzięcia o szczytnym celu.

Według danych, które przekazała Małgorzata Pogudź-Kusiak zebrano 5,7 tys. zł, w tym 3,6 tys. zł z biletów, a 2,1 tys. zł za przedmioty wykonane przez podopiecznych Stowarzyszenia.

autor / źródło: Teresa Madej http://zamosconline.pl/text.php?id=12827&rodz=wiad&tt=vi-charytatywne-ostatki-wsparly-osoby-niepelnosprawne

Relacja video pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=Xoo6TnnAtW4