Kronika

Na przestrzeni wielu lat istnienia naszego hotelu wydarzyło się bardzo dużo,
a pomieścić ów daty mogła tylko poniższa kronika.